Microsoft Home     TU-Varna Home Page

Ръководител катедра КНТ:
доц. Христо Вълчанов
тел. (052) 383 439