Microsoft Home     TU-Varna Home Page

Програмата Microsoft IT Academy дава възможност на академични институции да провеждат качествено IT обучение по най-актуалните технологии на Microsoft. Обучението се извършва на базата на ресурси, предоставени от Microsoft. Включва курсове съгласно Microsoft Official Curriculum (MOC) - официалната академична програма на Microsoft.

Основна задача на програмата MS IT Academy е да предостави на студентите достъп до водещи информационни технологии.

Програмата има за цел да разшири възможностите на студентите за успешна професионална реализация, да улесни подготовката им за IT Pro (MCP) сертифициране и да развие техните IT познания и умения.IT Академията на Microsoft към ТУ-Варна е от тип IT Pro. Основните акценти в обучението, което предлага, са подготовка на мрежови специалисти и на разработчици на софтуер.


Microsoft IT Academy е насочена основно към студенти и преподаватели, както и към всички, които желаят да повишат квалификацията си в най-новите информационни технологии.