Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDNAA) е специална програма на Microsoft Corp. за осигуряване на академични организации, факултети и студенти с най-новите платформи, сървърни технологии и средства за проектиране и разработка на софтуер на много ниски цени. MSDNAA работи съвместно с програмата Microsoft Developer Network (MSDN), която е основният първоизточник на ресурси за разработчиците на приложен софтуер, базиран на платформите и технологиите Microsoft Windows и Microsoft .NET. Основната цел на MSDNAA е подпомагане на университетите за повишаване качеството на техните учебни програми и лабораторни бази за подготовка на ново поколение висококвалифицирани компютърни специалисти.
 
 

              
Последно обновяване: 29.10.2012 г.

Новини 
Полезни връзки